Site pictogram MaRiKa'RaKs

Belly Bootcamp 1

For English below

********************************

NEDERLANDS

Vanaf zaterdag 23 juni organiseert een eerste bootcamp van Orientaalse Dans in Intercultureel Centrum De Centrale.

In onze bootcamp zullen er verschillende aspecten aan bod komen: techniek, choreografieen, basics, verschillende stijlen, …

14:00 – 15:30
TECHNIEK – isolaties, armen en handen, basisposities, ritmes, enz.

We leren of herhalen de basispassen van orientaalse dans, dat wil zeggen: isolaties met het bekken, de heupen, borstkas, schouders, enz. Verder leren we ook combinaties maken van bijvoorbeeld arm -en heupbewegingen.
Daarbij leggen we enkele Arabische ritmes en tonen we welke bewegingen bij deze ritmes passen.

Beginner tot open level

16:00 – 17:00
CHOREOGRAFIE

Hier zullen jullie een leuke choreografie leren op basis van de techniek uit de eerste workshop, maar ook met nieuwe bewegingen!

Open level

Op voorhand inschrijven is aangeraden, maar niet verplicht.

Prijs:
€ 20 voor de volledige sessie
€ 12 voor de workshop techniek
€ 10 voor de workshop choreografie

In samenwerking met I Love Salsa Belgium – Daniel Salsa Pacha

Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar marikaraks@gmail.com met de vermelding van de workshop(s) die je wenst te volgen én door een overschrijving te maken op rekeningnummer BE58 9731 7232 5079 met vermelding “naam + belly bootcamp 1”.

*********************************

ENGLISH

From Saturday 23 June on Marika will organise her first bootcamp of Oriental Dance in Intercultural Center De Centrale in Ghent.

In our bootcamp we will treat different aspects: technique, choreography, basics, different styles, …

14:00 – 15:30
TECHNIQUE – Isolations, arm & hand movements, rhythms,…

We will learn and rehearse the basic steps of Oriental Dance, which means the isolation of hips, shoulders, etc. Further more we will learn also different combinations from f.e. arm with hip movements. At least we will explain some Arabic rhythms and show which movements fit with those.

16:00 – 17:00
CHOREOGRAPHY

Here you will learn a nice choreography based on the technique from the the first workshop, but also with new movements.

Open level

It is recommended to confirm your inscription in advance, but you can subscribe the day itselve too.

Price:
€ 20 for the bootcamp
€ 12 for the workshop technique
€ 10 for the workshop choreography

Powered by I Love Salsa Belgium – Daniel Salsa Pacha

You can subscribe by sending an email to marikaraks@gmail.com with your contact details and your choice of workshop(s) that you wish to follow ànd by making a transfer to account number BE58 9731 7232 5079 with communication ‘name + belly bootcamp 1’

Mobiele versie afsluiten